Státní symboly a státní suverenita

Je mylné se domnívat, že světový systém státních vlajek se vyvinul sám od sebe.

Kolik lidí, kteří se podíleli na vývoji a schvalování té či oné státní vlajky ve světě, by bylo upřímně překvapeno, kdyby se dozvěděli, že ty myšlenky a nápady, které považovali za své a na základě kterých vyvěsili konkrétní státní vlajku nad konkrétní zemí, se ukázaly, že jsou součástí schématu kontroly jejich vědomí.

V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, co to je a jak je vyjádřena státními vlajkami a jinými státními symboly. 

440 Kč 440 Kč / 1 ks
Dostupnost: Skladem
Kód: ZV008
Státní symboly a státní suverenita

Detailní popis produktu

Všechny země Světa, které se prohlašují za státy, mají odpovídající atributy – vlajku, státní znak a hymnu, což jsou státní symboly.

Státní hymna lexikálně vysvětluje, jak stát vidí své místo a chování ve světě.

Struktura, použití a právní postavení vlajek a erbů odpovídá zvláštním, historicky stanoveným pravidlům, která přesně určují, co a jak lze na vlajku nebo erb aplikovat, neboť význam určitých obrazců určuje právní postavení, postavení v hierarchii hodností vlastníka vlajky a/nebo erbu.

To je úplně stejné jako ramenní výložky (a / nebo jejich analogy) v armádě, které okamžitě ukazují, jaké místo konkrétní voják zaujímá v hierarchii armády, protože ramenní výložky lze použít k určení nejen hodnosti vojáka, ale často i jeho postavení.

Podobně státní vlajky a erby hned ukazují, jaké místo v globální hierarchii světových států ten či onen stát zaujímá.

Ale jde o to. Heroldi a prostě odborníci na heraldiku, znalí pravidel pro uspořádání erbů, snadno určí místo a roli ve společenské hierarchii těch, kdo vlastní ten či onen erb. Erb přesně ukazuje, jak vznešený je vlastník erbu, jak moc bude rodit a dokonce i jeho roli ve vládě.

Pokud státní znak náleží nějakému státnímu celku, pak označuje, o jaký státní útvar se jedná - nezávislý nebo je součástí obsáhlejšího státního celku.

Pokud erb patří městu, pak říká „městu a světu“, o jaké město se jedná – hlavní město státu, správní centrum provincie nebo okresu, nebo zda se jedná o město ve své individuální působnosti. (například město ve federální, krajské nebo okresní podřízenosti).

Tyto poznatky jsou publikovány v literatuře věnované heraldice a v různých publikacích různého druhu na toto téma.

Pokud však jde o státy a význam jejich státních symbolů z hlediska vyjádření hierarchie států světa, pak se na toto téma zachovává naprosté ticho, z čehož vyplývá, že všechny státy jsou si navzájem rovny. V životě tomu tak ale není – všechny státy se mezi sebou liší územím, počtem obyvatel, průmyslovým rozvojem, silou armády atd. atd. Často lze pozorovat, že některé země postupují v souladu s politikou jiných zemí. Takže například v souladu s politikou USA následuje mnoho států světa, které ani nejsou zahrnuty v žádné alianci se Spojenými státy. I při povrchním pohledu na světový obraz vztahů států mezi sebou je jasně vidět, že i státy, jejichž parametry jsou si navzájem podobné, při provádění své domácí a zahraniční politiky nejsou rovnocenné – jeden stát může plněji hájit své státní zájmy, zatímco druhý je jen vykonavatelem vůle nadnárodní vlády, často vyjádřené v diktátu jiného státu. Takový diktát přitom provádí jeden stát ve vztahu k jinému státu, nikoli proto, že tento jeden stát porazil ve válce jiný a obsadil ho. Často jsou takové státy spojeny na dlouhé historické intervaly. 

Jsou-li však takové vztahy mezi státy, nejsou-li si státy mezi sebou rovné, stejně jako jsou si lidé, města a provincie státu mezi sebou nerovní, a to je vyjádřeno v erbech, které mají, pak nerovnost států mezi sebou by měly být rovněž vyjádřeny státními symboly. Pokud se ale ještě alespoň nějak diskutuje o erbech států, pak se otázka, co znamenají vlajky států světa, vesměs přechází mlčením.

O samotném fenoménu nadnárodního vládnutí se také mlčí. Faktů nadnárodního vládnutí je však v moderním světě spousta - navíc se toto nadnárodní vládnutí projevuje nejen v podobě diktátu jednoho státu ohledně provádění politik jiným státem, ale nadnárodní vláda států je realizované různými nadnárodními společnostmi, ale i některými tajnými strukturami neidentifikovanými oficiálními politology a obyčejnými lidmi, které se částečně projevují v podobě různých klubů - Bilderberg, Řím a dalších, v podobě různých výborů, např. Výbor 300 ve formě Davosu a dalších fór.

Nadnárodní vládnutí se samozřejmě nejvýrazněji projevuje ve vztahu ke správě malých zemí, ale i ve vztahu k zemím, které jsou uznávány za lídry ve světě, se projevují i fakta nadnárodní správy, která bývají vysvětlována vlivem různého druhu zednářů na politiku států nebo se obecně takové síly nazývají abstraktním pojmem Deep State.

V každém případě, pokud existuje nadnárodní správa, i když ne jeden nadnárodní systém, ale symbióza různých nadnárodních organizací, pak potřebují vybudovat hierarchii světových států a označit každý stát veřejnými symboly (státními symboly), které by usnadnit rozvoj konceptu nadnárodní správy pro každý konkrétní stát.

A pokud heraldika umožňuje vyjádřit společenskou hierarchii, hierarchii ve státní struktuře konkrétního státu, pak státní symboly, které jsou vytvořeny podle stejných heraldických pravidel, by měly vyjadřovat postavení jednoho státu ve vztahu k druhému státu, tj. vyjadřuje hierarchii států světa.

Veřejně je však věc prezentována tak, že žádná nadnárodní vláda neexistuje a nikdy nebyla, stejně jako vlastně neexistuje hierarchie světových států, která je veřejně zastoupena ve státních symbolech světových států.

Tato práce se věnuje zaplnění mezery v této oblasti a ukazuje, že ve světě skutečně existuje hierarchie států a tato hierarchie je vyjádřena státními symboly - postavením toho či onoho státu ve světové hierarchii je zvláště jasně vidět podle toho, jakou státní vlajku má konkrétní stát.

To, co je uvedeno v této knize, nenajdete v žádné jiné knize věnované studiu státních symbolů nebo představení pravidel pro tvorbu erbů. Přitom vše, o čem se v této knize mluví, je nějak uvedeno v historických dokumentech, ale je to uvedeno jako zmínka o samostatné skutečnosti. Pouze jsme přenesli tato samostatná fakta do jediného systému.

Informace uvedené v této knize jsou výsledkem studia procesů formování státních symbolů z pozice Koncepce veřejné bezpečnosti, prizmatem Dostatečně obecné teorie řízení.

Doplňkové parametry

Kategorie: KNIHY
Počet stran: 296
Vazba: lepená
Jazyk: Čeština
Překladatel: Jan Buzek
ISBN:
Rok vydání: 2023

Vyjádření z ledna 2024:

Knihy V.V. Pjakina vydávané pod značkou "Vnitřní prediktor SSSR" pod touto značkou zde na KSBPRESS.CZ prodávat nebudeme.
Myslíme si, že VP SSSR je jen jeden a všichni ví jaká slova zkratka VP zastupuje. Kniha neobsahuje původní copyleft přidávaný do všech publikací autorského kolektivu VP SSSR, ani není volně přístupná ke stažení tak, aby to odpovídalo prvotní definici copyleftu používaného  značkou VP SSSR.
Knihy V.V. Pjakina přes tento přešlap nadále považujeme za kvalitní, ale budou prodávány pod značkou V.V. Pjakin (FKT Altaj).Starší vyjádření z listopadu 2023:

Zde na KSBPRESS.CZ nepovažujeme přisvojení si autorství značky VP SSSR skupinou kolem V. V. Pjakina a FKT Altai za úplně správné.