Ediční plán - Interní

(začátek roku 2023) ještě se dolaďují poslední drobnosti

 • Základy sociologie 5
 • Základy sociologie 6
 • Od korporativnosti k súbornosti pod rúškom ideí

(Již přeloženo)

 • Jazyk náš: ako objektívna dannosť i ako kultúra reči
 • Krátký kurs
 • Poslední Gambit

(O vydání těchto knih není rozhodnuto)

 • O imitačně-provokační činnosti / Matrica a “Matrica” – dva protiklady / Prozreteľnosť nie je „algebra“… (pravděpodobně tyto tři tituly pohromadě)
 • Psychologický aspekt historie a perspektiv současné civilizace (Zatím přeložena 1/3 – ale to podstatné z knihy, zbytek jsou opakující se věci uvedené v jiných knihách. Takto je to ale krátké, muselo by to být k něčemu přiřazeno)
 • Podle víry vaší bude vám… (momentálně zatím v překladu) / Ako a prečo sa písma robia «svätými»? (pravděpodobně tyto dva tituly pohromadě)
 • Súfismus a zednářství: v čem je rozdíl? (Samostatně krátké, muselo by být k něčemu přiřazeno)
 • Analytické poznámky – (Výběr z nich by mohl být vytištěn jako sborník)

(Prozatím se nepředpokládá vydání)

 • Měděný jezdec, to vám není měděný had (z důvodu horší kvality překladu; muselo by se znovu přeložit, s čímž se zatím nepočítá)